Obchodní podmínky

Provozovatel webu a zpracovatel údajů:

Lead Generation s.r.o.
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
IČ: 03934624
Den vzniku: 27. března 2015

Registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích: C 23634
Registrace u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů): 00058417

Webdisk je software jako služba, (anglicky) Software as a Service, případně SaaS – je to model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem. Tato služba je nabízena zákazníkům přes Internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení zákazníků přináší výhodu snižování nákladů na software, rychlého nasazení a outsourcingu. Využíváním SaaS se redukují přímé náklady na nákup softwaru, jelikož náklady na licenci on-demand bývají menší a zároveň není ze strany zákazníka potřeba licence na servery.

Zákazník souhlasí s tím, že nese odpovědnost za obsah vlastních webových stránek jako jsou fotografie a texty umístěné zákazníkem na poskytovaném webu nebo aplikaci.

Po době určité automaticky přechází smlouva na dobu neurčitou s možností dvouměsíční výpovědní doby.