Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel služeb:

Webdisk s.r.o. se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ: 03934624, den vzniku: 27. března 2015, registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C číslo vložky 23634. Registrace u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod číslem 00058417.

Základní ustanovení:

Dodavatel své služby nabízí pod obchodní značkou Webdisk formou SaaS – Software as a Service (software jako služba), kdy dochází k hostování aplikace na serveru s PHP a Mysql dodavatelem. Zdrojové kódy aplikací jsou ve vlastnictví dodavatele.

Zákazník souhlasí s tím, že nese odpovědnost za obsah vlastních webových stránek jako jsou fotografie a texty umístěné zákazníkem na poskytovaném webu nebo aplikaci. Stejně tak souhlasí s tím, že nebude na web nahrávat nelegální obsah.

Vyúčtování a platby:

Veškeré platby jsou s roční frekvencí. S možností nastavit měsíční splátky pod variabilním symbolem. Standardní splatnost faktur je 14 dní od data jejich vystavení. Úhrady faktur po splatnosti více než 1 měsíc nárokujeme právní cestou.

Ochrana osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával a uchovával osobní údaje, které ji poskytuje.

Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv a za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas odvolá.

Bližší informace na stránce ochrana osobních údajů.

Trvání a ukončení smluvního vztahu:

Smlouva je na dobu neurčitou s možností roční výpovědní doby.

Dodavatel má právo na neposkytování nových služeb a požadovaných úkonů pro zákazníka, dokud nebude zákazníkem uhrazena jeho dřívější pohledávka.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 2.1.2020 a mohou se bez upozornění měnit.