Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel služeb:

Lead Generation s.r.o. se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ: 03934624, den vzniku: 27. března 2015, registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C číslo vložky 23634. Registrace u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod číslem 00058417.

Základní ustanovení:

Dodavatel následující služby nabízí pod obchodní značkou Webdisk formou SaaS – Software as a Service (software jako služba), kdy dochází k hostování aplikace na PHP a Mysql dodavatelem.

Tato aplikace je nabízena zákazníkům přes Internet s celkovým datovým prostorem 2 GB. (možno navýšit dohodou)

Zákazník souhlasí s tím, že nese odpovědnost za obsah vlastních webových stránek jako jsou fotografie a texty umístěné zákazníkem na poskytovaném webu nebo aplikaci.

Vyúčtování a platby:

Měsíční paušál za naše služby je vždy domluven smluvně dle rozsahu a časové náročnosti, minimální cena je však 100 Kč měsíčně. Jednorázové odměny jsou dohodnuty smluvně.

Registrační/prodlužovací poplatek za doménu CZ činí 260 Kč ročně, za doménu DE činí 420 Kč ročně, za doménu COM činí 340 Kč ročně. Další ceny ostatních domén jsou smluvní.

Splatnost faktur je 7 dní od vystavení. Úhrady faktur po splatnosti více než 1 měsíc nárokujeme právní cestou.

Ochrana osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával a uchovával osobní údaje, které ji poskytuje.

Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv a za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas odvolá.

Bližší informace na stránce ochrana osobních údajů.

Trvání a ukončení smluvního vztahu:

Smlouva je na dobu určitou 12 měsíců. Poté přechází smlouva na dobu neurčitou s možností dvouměsíční výpovědní doby.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2019 a mohou se bez upozornění měnit. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou.