Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel služeb a zpracovatel údajů:

Lead Generation s.r.o. se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ: 03934624, den vzniku: 27. března 2015, registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C číslo vložky 23634. Registrace u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod číslem 00058417.

Základní ustanovení:

Dodavatel následující služby nabízí pod obchodní značkou Webdisk formou SaaS – Software as a Service (software jako služba), což je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace dodavatelem. Tato služba je nabízena zákazníkům přes Internet.

Zákazník souhlasí s tím, že nese odpovědnost za obsah vlastních webových stránek jako jsou fotografie a texty umístěné zákazníkem na poskytovaném webu nebo aplikaci.

Pokud se nedohodne jinak, je aplikace vždy na PHP a Mysql a celkový datový prostor je 2 GB. (možno navýšit dohodou)

Ochrana osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával a uchovával osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv a za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas odvolá.

Trvání a ukončení smluvního vztahu:

Smlouva je na dobu určitou 12 měsíců. Poté přechází smlouva na dobu neurčitou s možností dvouměsíční výpovědní doby. Splatnost faktury je 7 dní od vystavení.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 14.3.2019 a mohou se bez upozornění měnit. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou.